Toegankelijkheid

Toegankelijkheid
De gemeente Den Helder wil dat iedereen alle informatie op onze websites goed kan gebruiken. Daarom besteden we aandacht aan gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid en vindbaarheid.

Websites van de overheid moeten voldoen aan toegankelijkheidseisen. Dat staat in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Daarover moeten we verantwoording afleggen in een toegankelijkheidsverklaring.

Toegankelijkheidsverklaring
De website www.jpdh.nl voldoet nog niet aan alle eisen op het gebied van toegankelijkheid. In onze toegankelijkheidsverklaring op toegankelijkheidsverklaring.nl staat hoe we ervoor zorgen dat al onze digitale kanalen wel voldoen.

Overzicht toegankelijkheidsverklaringen gemeente Den Helder
Toegankelijkheidsverklaringen van andere websites die ook onder onze verantwoordelijkheid vallen vindt u in het register op toegankelijkheidsverklaring.nl.

Problemen met toegankelijkheid melden
Heeft u vragen of opmerkingen? Of wilt u een pagina gebruiken die niet toegankelijk blijkt? Neem dan contact met ons op.

Meer informatie
Meer informatie over digitale toegankelijkheid vindt u op de website www.digitoegankelijk.nl van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.

Terug naar home